תנאי שימוש באתר “המכללה להוראת האסלאם”

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

 1. קדימון

  אתר “המכללה להוראת האסלאם” (להלן “האתר”) הוא אתר המשתמש כאתר (הייצוגי של המכללה להוראת האסלאם) ייצוגי עבור “המכללה להוראת האסלאם” והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

  בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 2. קניין רוחני

  האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר “המכללה להוראת האסלאם” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר “שם האתר שלכם”.

  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

 3. תוכן האתר

  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

  קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של “המכללה להוראת האסלאם” ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

  צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר “המכללה להוראת האסלאם”.

 5. גילוי נאות

  באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

  בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 6. איזור שיפוט

  בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

 7. ביטולים ופרישה

  1. התלמיד רשאי לבטל את הרשמתו ללימודים תוך 14 ימים מיום חתימתו על כתב התחייבות זה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים. במקרה של ביטול במסגרת סעיף זה ייגבו מהתלמיד דמי ביטול בשיעור של %5 משכר הלימוד, אשר לא יעלו על סך של 100 ₪, ויתרת הכספים ששולמו על ידו יוחזרו לו.
  2. באם הביטול נעשה לאחר 14 ימים מיום חתימת התלמיד על כתב התחייבות זה, אך לפחות 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים, לא יוחזרו לתלמיד דמי ביטול בשיעור של 500 ₪.
  3. ביטול אשר נעשה פחות מ-7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים, יחייב את התלמיד בתשלום %25 משכר הלימוד.
  4. ביטול אשר נעשה לאחר תחילת הלימודים, יחייב את התלמיד בתשלום מלוא שכר הלימוד, למעט בקורסים של יותר מ-120 שעות, בהם:
   4.1 ביטול אשר נעשה ב-20 שעות הלימוד האקדמיות הראשונות יחייב את התלמיד בתשלום %50 משכר הלימוד בלבד.
   4.2 ביטול אשר נעשה לאחר 20 שעות הלימוד האקדמיות הראשונות יחייב את התלמיד בתשלום מלוא שכר הלימוד.
  5. אם יחליט התלמיד לבטל ו/או להפסיק השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא, “המועד הקובע” ליום הביטול יהיה יום קבלת הודעתו של התלמיד בכתב אצל המזכירות, בה הוא מודיע במפורש על רצונו לבטל ו/או להפסיק את הלימודים (להלן: “הודעת הביטול”). הודעת הביטול תישלח בדואר רשום בלבד לכתובת המרכז ללימודי האיסלאם המופיעה באתר
  6. החזרים על-פי כתב התחייבות זה יבוצעו ע”י המרכז להוראת האיסלאם בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.